Language: SE

0

Hållbarhet

Vi bryr oss.

För oss är hållbarhet centralt då vår målsättning är att ständigt vara miljö- och kvalitetsledande inom vår bransch. Det handlar om att ta ansvar för de produkter vi producerar och den påverkan vi har på omvärlden. Därför sätter vi årligen upp nyckeltal som sätter press på oss och som gör att vi ständigt förbättrar oss.

Så har vi förbättrat vår klimatpåverkan

Vi på Formenta har bestämt oss att alltid ligga i framkant när det gäller miljöprestanda. Vår strävan att arbeta hållbart ger sig uttryck i allt från valet av uppvärmning av våra lokaler, till förbättrade produktionsmetoder och vår ständiga nyfikenhet på nya mer miljövänliga material och komponenter. Utsläppen av organiska lösningsmedel har minskat under de senaste åren. Formenta arbetar envist vidare med att sänka utsläppen av miljöstörande ämnen ytterligare. En offensiv satsning med modern teknik, bättre processer samt råvaror som innebär lägre luftutsläpp till omgivningen.

Hållbarhet ur ett kvalitetsperspektiv

Hållbarhet ur ett kvalitetsperspektiv blir extra viktigt när man som vi tillverkar produkter som ska användas dagligen. Samtidigt får produkterna utstå extrema väderförhållanden och förändringar mellan årstider. Därför är varje detalj i våra produkter noggrant utvald för att hålla i många år framöver.

Formenta är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 sedan 1999 och miljöcertifierade enligt ISO 14001 sedan 2002. Detta innebär att vi arbetar enligt ett utformat kvalitets- och miljöledningssystem. Här säkerställer vi att alla våra produkter tillverkas efter samma principer och rutiner så vi upprätthåller samma kvalitet. Årligen genomförs det kvalitets- och miljörevisioner av externa revisorer för att säkerställa att våra processer följs. Produktionen av Formentas belysningsstolpar kontrolleras även den årligen av det oberoende testinstitutet SP enligt EU normen EN40-7:2002 avseende belysningsstolpar i komposit.

ISO 9001 certifikat ISO 14001 certifikat SP certifikat SP certifikat

Vill du ha vårt nyhetsbrev?