Language: SE

0

Legotillverkning

Med egen formtillverkning tar vi i nära samarbete med kunden fram en optimal lösning i varje enskilt fall. Vi producerar detaljer som ex maskinskydd, kåpor, motorfundament och rörkonstruktioner. Fördelen med en detalj i glasfiberarmerad polyester är att den har mycket bra mekaniska och termiska egenskaper, samtidigt som den har en låg vikt och är underhållsfri. Vi producerar med fördel både små och stora serier. Med produktionsenheter i Sverige, Danmark och Ungern är vi idag mycket flexibla inför våra kunders önskemål.

Eftermontering, lager och logistik är idag viktiga delar av vår verksamhet för att hålla en hög servicenivå till våra kunder. De kunder som önskar ett Just-In-Time koncept bygger vi lager för i våra lokaler. Varje produkt genomgår en noggrann kvalitetskontroll innan leverans.

Kvalitets- och miljöcertifierad

Vår målmedvetna satsning på kvalitet och miljö visar vi genom våra ISO-certifieringar, ISO 9001 och ISO 14001. Dagligen arbetar vår yrkesskickliga personal med att bibehålla och förbättra kvaliteten i våra produktionsled samt effektivisera vårt miljöarbete. Våra produkter ska uppfylla kundens krav och förväntningar både när det gäller kvalitet och miljö.

Miljöarbete
Vår produktion

Formenta har idag produktionsenheter i Sverige, Danmark och Ungern. Detta ger oss en flexibilitet och vi kan planera produktionen av en specifik detalj i den enhet där det är lämpligast och mest kostnadseffektivt att utföra arbetet.

Fördelar med glasfiberarmerad polyester

Vill du ha vårt nyhetsbrev?