0

Brinkens Lekplats, Motala

Streetmast valfri kulör

Belysningsstolpar-Streetmast valfri kulör-Brinkens Lekplats, Motala
Belysningsstolpar-Streetmast valfri kulör-Brinkens Lekplats, MotalaBelysningsstolpar-Streetmast valfri kulör-Brinkens Lekplats, MotalaBelysningsstolpar-Streetmast valfri kulör-Brinkens Lekplats, MotalaBelysningsstolpar-Streetmast valfri kulör-Brinkens Lekplats, MotalaBelysningsstolpar-Streetmast valfri kulör-Brinkens Lekplats, MotalaBelysningsstolpar-Streetmast valfri kulör-Brinkens Lekplats, MotalaBelysningsstolpar-Streetmast valfri kulör-Brinkens Lekplats, Motala

Om denna produkt

Formentas belysningsstolpar är producerade i komposit. Ett underhållsfritt material som ger produkten en låg vikt och samtidigt en extrem styrka. Produktutvecklingen har skett i Sverige, i nära samarbete med produktutvecklare och elinstallatörer. Tanken har varit att skapa en designad belysningsstolpe som i sin tur ska leda till attraktivare utemiljöer i stads- och parkområden.

  

Vill du ha vårt nyhetsbrev?