0

Karlaparken, Örebro

Streetmast Svart 5 m

Belysningsstolpar-Streetmast Svart 5 m-Karlaparken, Örebro
Belysningsstolpar-Streetmast Svart 5 m-Karlaparken, ÖrebroBelysningsstolpar-Streetmast Svart 5 m-Karlaparken, ÖrebroBelysningsstolpar-Streetmast Svart 5 m-Karlaparken, Örebro

Om denna produkt

Formentas belysningsstolpar är producerade i komposit. Ett underhållsfritt material som ger produkten en låg vikt och samtidigt en extrem styrka. Produktutvecklingen har skett i Sverige, i nära samarbete med produktutvecklare och elinstallatörer. Tanken har varit att skapa en designad belysningsstolpe som i sin tur ska leda till attraktivare utemiljöer i stads- och parkområden.

  

Vill du ha vårt nyhetsbrev?