0

Lights in Alingsås

Streetmast Silvergrå

Belysningsstolpar-Streetmast Silvergrå-Lights in Alingsås
Belysningsstolpar-Streetmast Silvergrå-Lights in AlingsåsBelysningsstolpar-Streetmast Silvergrå-Lights in AlingsåsBelysningsstolpar-Streetmast Silvergrå-Lights in Alingsås

Om detta projekt

Tema: Upplysningen

Lights in Alingsås sätter ljuset på världens viktigaste frågor. Årets tema bygger på att varje installation ska knyta an till något av de 17 hållbara målen som FN beslutade om hösten 2016.

Site 1 - A Time to Reflect

Ljusdesigner Debra Gilmore med Team: Globalt mål nr 16 - Fred & Rättvisa.

Målet ska främja fredliga och inkluderande samhällen för att skapa en hållbar utveckling. Med kyrkan som skådeplats vill designern få besökaren att reflektera.

Debra Gilmore, Ljusdesigner

Debra Gilmore, Ljusdesigner

Formentas belysningsstolpar är producerade i komposit. Ett underhållsfritt material som ger produkten en låg vikt och samtidigt en extrem styrka. Produktutvecklingen har skett i Sverige, i nära samarbete med produktutvecklare och elinstallatörer. Tanken har varit att skapa en designad belysningsstolpe som i sin tur ska leda till attraktivare utemiljöer i stads- och parkområden.

  

Vill du ha vårt nyhetsbrev?