0

Öjaby Skola, Växjö

Streetmast Trafikblå

Belysningsstolpar-Streetmast Trafikblå-Öjaby Skola, Växjö
Belysningsstolpar-Streetmast Trafikblå-Öjaby Skola, VäxjöBelysningsstolpar-Streetmast Trafikblå-Öjaby Skola, Växjö

Om denna produkt

Formentas belysningsstolpar är producerade i komposit. Ett underhållsfritt material som ger produkten en låg vikt och samtidigt en extrem styrka. Produktutvecklingen har skett i Sverige, i nära samarbete med produktutvecklare och elinstallatörer. Tanken har varit att skapa en designad belysningsstolpe som i sin tur ska leda till attraktivare utemiljöer i stads- och parkområden.

  

Vill du ha vårt nyhetsbrev?