Din order

 

Flaggor och vimplar

Alla våra svenska flaggor och vimplar är tillverkade av 160 g/m2 marinpolyester, ett erkänt material som är en förutsättning för en hållbar produkt. Materialet är, i kombination med val av sömnad, avgörande för att kunna garantera högsta kvalitet och hållbarhet på flaggor och vimplar.

Svensk Flagga | Flaggor och vimplar | Formenta

Svensk Flagga

Flaggor och vimplar

Svensk Vimpel | Flaggor och vimplar | Formenta

Svensk Vimpel

Flaggor och vimplar

Svensk Korsvimpel | Flaggor och vimplar | Formenta

Svensk Korsvimpel

Flaggor och vimplar

Fasadset Sverige | Flaggor och vimplar | Formenta

Fasadset Sverige

Flaggor och vimplar

Skånsk Flagga | Flaggor och vimplar | Formenta

Skånsk Flagga

Flaggor och vimplar

Skånsk Vimpel | Flaggor och vimplar | Formenta

Skånsk Vimpel

Flaggor och vimplar

Skånsk Korsvimpel | Flaggor och vimplar | Formenta

Skånsk Korsvimpel

Flaggor och vimplar

Fasadset Skåne | Flaggor och vimplar | Formenta

Fasadset Skåne

Flaggor och vimplar

Kaptensvimpel | Flaggor och vimplar | Formenta

Kaptensvimpel

Flaggor och vimplar

Vanliga frågor om Flaggor och vimplar

Vilka flaggor får man inte hissa?

Generellt får man inte hissa flaggor som anses vara stötande, har politiska budskap som kan anses olämpliga i vissa sammanhang, eller flaggor från icke-erkända nationer enligt lokala lagar och regler. Det är också viktigt att respektera protokoll som förbjuder vissa flaggor på grund av historiska eller politiska skäl.

Varför får man inte ha flaggan uppe på natten?

Traditionellt ska flaggan inte vara uppe på natten för att visa respekt för nationssymbolen, såvida den inte är korrekt belyst. Detta följer flaggetikett som syftar till att upprätthålla flaggans värdighet genom att endast visa den under dagtid eller när den är synlig.

Varför ska inte flaggan röra marken?

Att flaggan inte ska röra marken är en djupt rotad tradition i många kulturer och är en markör för respekt och vördnad för ett lands flagga, som symboliserar nationens suveränitet, historia och värderingar. Denna tradition bygger på idén att flaggan, som en helig och ärofylld symbol, bör behandlas med yttersta respekt och vård. Att låta flaggan röra marken kan ses som en handling av vanvördnad eller försummelse, vilket undergräver flaggans dignitet och det den representerar. I många sammanhang anses en flagga som rört vid marken vara "förorenad" och måste därför rengöras eller till och med formellt pensioneras enligt specifika ceremonier. Dessutom är denna praxis ett sätt att hedra dem som har tjänat och offrat för landet, genom att visa att nationens symbol hålls i högsta aktning och skyddas från förnedring. Genom att undvika att flaggan rör vid marken, deltar individer och samhällen i en kollektiv handling av respekt, vilket stärker en gemensam känsla av nationell stolthet och sammanhållning.

Måste man flagga om man har flaggstång?

Nej, det finns inget krav på att man måste använda sin flaggstång för att flagga. Ägare till flaggstänger har friheten att välja när och hur de vill hissa flaggan, beroende på personliga preferenser, nationella lagar och lokala traditioner.

Får man flagga med annat lands flagga?

Att hissa en annan nations flagga är tillåtet och kan vara ett uttryck för internationell solidaritet, vänskap, eller för att hedra speciella internationella händelser. När man visar en annan nations flagga, är det dock avgörande att göra detta med stor respekt och i enlighet med internationella protokoll och etikett. Det innebär att flaggan ska visas på ett värdigt sätt, korrekt positionerad i förhållande till andra flaggor, och i gott skick. Det är också viktigt att vara medveten om och följa eventuella specifika nationella riktlinjer eller lagar som gäller för visning av andra länders flaggor, för att undvika missförstånd eller oavsiktlig respektlöshet. Vid officiella tillställningar eller där flera flaggor visas tillsammans, finns det strikta regler för hur flaggorna ska ordnas, vilket ofta innebär att värdlandets flagga ges en prominent plats.

Får man hissa flaggan varje dag?

Ja, i de flesta länder får man hissa sin nationsflagga varje dag, förutsatt att det görs i enlighet med flaggetikett och respekt för flaggan. Det inkluderar korrekt hissning vid soluppgång och nedtagning vid solnedgång, om inte flaggan är korrekt belyst under natten.

Vad gör man med en utsliten flagga?

När en flagga blir utsliten eller skadad till den grad att den inte längre kan visas på ett värdigt sätt, bör den pensioneras med respekt och värdighet. Många kulturer och länder har specifika traditioner eller ceremonier för detta ändamål, varav den vanligaste metoden är att bränna flaggan på ett respektfullt sätt. Denna process bör utföras med omsorg och respekt, ofta i en privat ceremoni eller i samarbete med en lokal organisation, som en scoutgrupp eller veteranförening, som kan genomföra ceremonin på ett lämpligt sätt. Det är viktigt att följa lokala lagar och traditioner kring denna process, då vissa länder kan ha specifika föreskrifter för hur uttjänta flaggor ska hanteras. Alternativ till bränning, såsom återvinning eller ceremoniell begravning, kan också vara lämpliga beroende på de lokala sedvänjorna och tillgängliga alternativen. Att hantera uttjänta flaggor på ett ansvarsfullt sätt är en viktig del av flaggetiketten, och visar fortsatt respekt för de symboler och värden som flaggan representerar.

Får svenska flaggan röra marken?

Nej, enligt svensk flaggetikett bör svenska flaggan inte röra marken. Detta ses som en markering av respektlöshet mot flaggan och nationen den representerar. Flaggor bör hanteras med omsorg och respekt för att upprätthålla deras värdighet.

Hur stor flagga ska man ha?

När du väljer storlek på din flagga är det viktigt att överväga proportionerna i förhållande till flaggstången för att säkerställa att den visas på ett estetiskt tillfredsställande sätt. En väl proportionerad flagga kompletterar flaggstången och den omgivande miljön, utan att verka för stor eller för liten. I Sverige rekommenderas till 6m flaggstång en flagga som är 150 x 94 cm, till 8 m 200 x 125 cm, till 9 m och 10 m 240 x 150 cm, till 12 m 300 x 188 cm, till 14 m 350 x 220 cm, till 16 m 400 x 250 cm, till 18 m 450 x 281 cm.

Hur vänder man vimpeln?

En vimpel vänds inte på samma sätt som en flagga, eftersom den vanligtvis är symmetrisk och utformad för att flyga fritt från en flaggstång eller liknande. Vimpeln hänger alltid med den breda delen närmast flaggstången och den avsmalnande delen fritt svävande. Den svenska vimpeln ska ha sitt blå fält uppåt och det gula fältet nedåt.

Hur bred ska en vimpel vara?

Bredden på en vimpel bör vara proportionell mot dess längd och flaggstångens höjd för att uppnå en estetisk balans. De flesta av dagens vimplar tillverkas proportionerligt efter vimpelns längd.

Vad heter den svenska flaggan?

Den svenska flaggan, känt som "Sveriges flagga" eller "den svenska flaggan", är en av de mest igenkännliga nationella symbolerna för Sverige. Dess design, ett gult eller gyllene kors på en blå bakgrund, har djupa historiska rötter som sträcker sig tillbaka till 1500-talet och symboliserar inte bara kristendomen utan också de nationella färgerna som länge varit associerade med det svenska riket. Korset i flaggans design speglar den skandinaviska korsflaggstraditionen, där liknande korssymbolik används i flaggorna för Danmark, Norge, Finland och Island, vilket representerar en gemensam kulturell och historisk bakgrund bland de nordiska länderna. Över tid har den svenska flaggan kommit att representera nationell identitet, stolthet och enhet, och den hissas vid officiella evenemang, nationella högtidsdagar och av svenska medborgare för att visa sin patriotism.

Hur fäster man en flagga?

För att sätta fast en flagga på en flaggstång använder man vanligtvis linor och så kallade clips. I varje ände på linan knyter man en clips. Dessa trär man sen i likadana clips som är fastsydda i kantbandet på flaggan. sen drar man upp flaggan med hjälp av linan. Skulle flaggan inte ha clips i kantbandet är det enklast att knyta varje linände i öglorna i flaggan och hissa den på samma sätt med hjälp av flagglinan.

När började man med flaggor?

Användningen av flaggor som symboler kan spåras tillbaka till antiken, omkring 3000 f.Kr., där de användes av forntida civilisationer för att representera folk, ledare, och territorier.

Vad är flaggor gjorda av?

Dagens flaggor är oftast tillverkade i polyester. Valet av material beror på flaggans avsedda användning, med polyester som populärt val för utomhusbruk på grund av deras hållbarhet, väderbeständighet och slitstyrka mot vind. Flaggans tyg är speciellt framtaget för att vaja vackert i vinden och samtidigt hålla över tid.

Få löpande information om nya produkter, utveckling och nyheter. Välj minst ett av våra tre produktområden.