Din order

 

Legotillverkning i glasfiber / komposit

Med egen formtillverkning tar vi i nära samarbete med kunden fram en optimal lösning i varje enskilt fall. Vi producerar detaljer som ex maskinskydd, kåpor, motorfundament och rörkonstruktioner. Fördelen med en detalj i glasfiberarmerad polyester är att den har mycket bra mekaniska och termiska egenskaper, samtidigt som den har en låg vikt och är underhållsfri. Vi producerar med fördel både små och stora serier. Med produktionsenheter i Sverige, Danmark och Ungern är vi idag mycket flexibla inför våra kunders önskemål.

Eftermontering, lager och logistik är idag viktiga delar av vår verksamhet för att hålla en hög servicenivå till våra kunder. De kunder som önskar ett Just-In-Time koncept bygger vi lager för i våra lokaler. Varje produkt genomgår en noggrann kvalitetskontroll innan leverans.

Kvalitets- och miljöcertifierad

Vår målmedvetna satsning på kvalitet och miljö visar vi genom våra ISO-certifieringar, ISO 9001 och ISO 14001. Dagligen arbetar vår yrkesskickliga personal med att bibehålla och förbättra kvaliteten i våra produktionsled samt effektivisera vårt miljöarbete. Våra produkter ska uppfylla kundens krav och förväntningar både när det gäller kvalitet och miljö.

Miljöarbete

  • Formenta har utarbetat en heltäckande riskanalys för att ytterligare förbättra arbetsmiljön och höja säkerheten i och omkring våra fabriker.
  • Minst en gång per år har vi en genomgång av alla kemikalier för att se vilka vi kan byta ut till bättre, mer miljöanpassade medel med ännu mindre risker för hälsa och miljö.
  • Vi investerar i effektiva transportlösningar som vi ständigt ser över för minsta möjliga miljöpåverkan.

Vår produktion

Formenta har idag produktionsenheter i Sverige, Danmark och Ungern. Detta ger oss en flexibilitet och vi kan planera produktionen av en specifik detalj i den enhet där det är lämpligast och mest kostnadseffektivt att utföra arbetet.

Fördelar med glasfiberarmerad polyester

  • Optimal styrka - Glasfiberarmerad polyester är ett material med hållfasthetsvärden i nivå med stål. Man kan enkelt optimera laminatens mekaniska och kemiska egenskaper för att säkerställa detaljens kravspecifikationer.
  • Låg vikt - Detaljerna erhåller en låg vikt som innebär att de är lätta att hantera, transportera samt montera. Det ger också ofta kostnadsfördelar i jämförelse med andra material.
  • Hög finish - Detaljerna kan gelcoateras i produktionsprocessen och oändliga färgval är tillgängliga. Det gelcoaterade ytskiktet ger produkterna en högglansig färgbeständig yta.
  • Underhållsfri - I jämförelse med andra material är produkter i glasfiberarmerad polyester i det närmaste helt underhållsfria. Produkterna påverkas inte heller av korrosion.
  • Från idé till färdig produkt - En detalj i glasfiberarmerad polyester ges alla möjligheter i form, färg och utförande. Produktionen kan också kostnadseffektivt utföras i mindre serier.

Få löpande information om nya produkter, utveckling och nyheter. Välj minst ett av våra tre produktområden.