Din order

 

Vi bryr oss

För oss är hållbarhet centralt då vår målsättning är att ständigt vara miljö- och kvalitetsledande inom vår bransch. Det handlar om att ta ansvar för de produkter vi producerar och den påverkan vi har på omvärlden. Därför sätter vi årligen upp nyckeltal som sätter press på oss och som gör att vi ständigt förbättrar oss.

Så har vi förbättrat vår klimatpåverkan

Vi har bestämt oss att alltid ligga i framkant när det gäller miljöprestanda. Vår strävan att arbeta hållbart ger sig uttryck i allt från uppvärmningen av våra lokaler till förbättrade produktionsmetoder och vår ständiga nyfikenhet på nya miljövänliga material och komponenter. Utsläppen av organiska lösningsmedel har minskat under de senaste åren och vi arbetar ständigt vidare med att sänka utsläppen av miljöstörande ämnen ytterligare. En offensiv satsning med modern teknik, bättre processer och råvaror som innebär lägre luftutsläpp till vår gemensamma omgivning.

Hållbarhet ur ett kvalitetsperspektiv

Hållbarhet ur ett kvalitetsperspektiv blir extra viktigt i produktionen av produkter för dagligt bruk. Produkterna utsätts för extrema väderförhållanden och olika årstider. Därför är varje detalj i våra produkter noggrant utvald för att hålla i många år.

Formenta är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 sedan 1999 och miljöcertifierade enligt ISO 14001 sedan 2002. Detta innebär att vi arbetar enligt ett utformat kvalitets- och miljöledningssystem. Här säkerställer vi att alla våra produkter tillverkas efter samma principer och rutiner för konstant kvalitet. För att vara säker på att våra processer följs utförs årliga kvalitets- och miljörevisioner av externa revisorer. Dessutom kontrolleras produktionen av våra belysningsstolpar årligen av oberoende RISE (Research Institutes of Sweden) enligt EU normen EN40-7:2002 avseende belysningsstolpar i komposit.

Få löpande information om nya produkter, utveckling och nyheter. Välj minst ett av våra tre produktområden.