Din order

 

Garanti och skötselråd för flaggstänger

Formenta lämnar 15 års garanti på alla flaggstångsmodeller, vilket innefattar glasfiberarmerad flaggstång samt varmgalvaniserat flaggstångsfäste. Detta innebär att godkänd reklamerad flaggstång ersätts med en ny. Ny flaggstång lämnas som ersättning vid skada till följd av fabriktionsfel (materialfel), t.ex. brott på flaggstången eller fästdetaljerna. Garantin gäller inte för skador som orsakats av storm eller andra naturkatastrofer. Kostnader för montering, demontering och frakt ersätts ej. Tillbehör såsom kula, flagglina, vevsystem och andra lösa delar omfattas inte av garantin. Garantin gäller ej skador som täcks av annan försäkring (t.ex. motorförsäkring, transportförsäkring etc) och ej heller skador orsakade av felaktig montering.

Produktansvarsförsäkring

I garantin ingår även produktansvarsförsäkring, vilket innebär att om någon vid brist i den levererade flaggstången orsakar skada mot tredje person träder försäkringen in. Produktansvarsförsäkringen gäller ej vid felaktig montering.

Efterkontroll

Det är viktigt att kontrollera och efterdra samtliga muttrar ca tre månader efter att flaggstången monterats och rests. Därefter rekommenderar vi att kontrollera markfästet och att muttrarna är ordentligt åtdragna minst en gång per år. Vi rekommenderar även att kontrollera flagglina, knape, motvikter, vevsystem och flaggstångskulor en gång per år.

Vid reklamation

För att smidigt kunna hantera eventuellt reklamationsärende önskar vi bilder på reklamerad del, markfästet samt på serienumret. Serienumret återfinns på etiketten inuti flaggstångsfästet. Med hjälp av serienumret kan vi spåra flaggstångens tillverkningsdag. Dessa bilder mailas till info@formenta.se. När vi fått in fotodokumentation gör vi en snabb analys av reklamationen och återkommer sedan personligen till Er med en lösning. I vissa fall behöver vi den reklamerade delen för vidare analys. Har flaggstången skadat person eller egendom skall den drabbade anmäla händelsen till sitt försäkringsbolag. Markägaren bör kontakta leverantören samt sitt försäkringsbolag.

Skötselråd

Formentas flaggstänger är producerade i glasfiberarmerad polyester, ett underhållsfritt material. För att hålla flaggstången ren och snygg rekommenderar vi att fälla flaggstången och rengöra den med varmt vatten och såpa. Flaggstången kan även poleras med vanligt båtvax för extra lyster.

Vid invändig flagglina

Formenta erbjuder två modeller med invändig flagglina. Flaggstång ISS har en låsbar plastlucka som är monterad på flaggstången. Flaggstång ISS Exklusiv har ett invändigt rostfritt vevsystem.

Flaggstång ISS - Vid byte av flagga rekommenderar vi kontroll av flagglina och motvikt. Flagglinan slits extra mycket i änden då flaggan är i topp. Kontrollera därför från flagglinans ände och 10-15 cm in på linan. Ev. sliten del kapas bort så att slitage kan börjas på nytt. Motvikten kontrolleras genom att ringen är åtdragen med insexsnyckel. Utsliten ring bör bytas.

Flaggstång ISS Exklusiv (vev) - När flaggan skall hissas, veva försiktigt medurs. När flaggan skall halas veva försiktigt moturs och kontrollera samtidigt att flaggan halas. Om inte flaggan rör sig nedåt direkt skaka flaggstången så att flagglinan frigörs från kulhållaren. Fortsätt sedan att hala flaggan med uppsikt på den så att den följer rörelsen. Vid upprepade vevrörelser i båda riktningarna kan bandet i vevmekanismen trasslas eller vändas. Detta betraktas som handhavandefel och kräver åtgärd. Vid byte av flagga rekommenderar vi kontroll av flagglina och motvikt. Flagglinan slits extra mycket i änden då flaggan är i topp. Kontrollera därför från flaggans ände och 10-15 cm in på linan. Ev. sliten del kapas bort så att slitage kan börjas på nytt. Motvikten kontrolleras genom att ringen är åtdragen med insexsnyckel. Utsliten ring bör bytas.

Vid högstående flagga

Högstående flaggor skall alltid utrustas med plastslingor med nippel, art nr 132505. Rekommenderat antal är en per meter.

Få löpande information om nya produkter, utveckling och nyheter. Välj minst ett av våra tre produktområden.